Databeskyttelse


Personoplysninger

1. Cotton Kids behandler personoplysninger opnået med samtykke fra kunden og indsamlet gennem købsaftalen og opfyldelse af elektronisk ordre oprettet i webshoppen.

2. Cotton Kids behandler kun kundens identifikations- og kontaktoplysninger, som er nødvendige for opfyldelsen af købsaftalen.

3. Cotton Kids behandler personoplysninger for forsendelses- og regnskabsformål og for den nødvendige kommunikation mellem de kontraherende parter i den lovtid, der kræves i henhold til loven. Personlige data vil ikke blive offentliggjort og vil ikke blive overført til andre lande.

Formål med databehandling

Cotton kids behandler kundens personlige data til følgende formål:

1. Registrering på hjemmesiden Cotton kids i overensstemmelse med kapitel 4, afsnit 2 i GDPR;

2. Til opfyldelse af den elektroniske ordre oprettet af kunden (navn, adresse, e-mail, telefonnummer);

3. At overholde lov og bestemmelser som følge af kontraktforholdet mellem Kunde og Dataansvarlig;

4. Personlige data er nødvendige for opfyldelse af købeaftale. Aftalen kan ikke afsluttes uden de personlige data.

Varigheden af opbevaring af personlige data

1. Cotton Kids lagrer personoplysninger i den periode, der er nødvendig for opfyldelse af rettigheder og forpligtelser som følge af kontraktforholdet mellem Cotton Kids og Kunde og i 3 år efter indgåelse af kontraktforhold;

2. Dataansvarlig skal slette alle personlige data efter udløbet af den periode, der kræves til opbevaring af personoplysninger.

Modtager og databehandler af personoplysninger

Tredjeparter, der behandler Kundens personoplysninger, er underleverandører af Cotton Kids. Tjenester af disse underleverandører er uundværlige for en vellykket opfyldelse af kontrakten til køb og forarbejdning af den elektroniske ordre mellem Cotton Kids og Kunde.

Cotton Kids underleverandører er:

  • Webnode AG (e-shop system);
  • Post Nord
  • Google Analytics (analyse af hjemmeside);

Kundens rettigheder

I overensstemmelse med forordningen er kunden berettiget til:

1. retten til adgang til personoplysninger;

2. retten til at rette op på personoplysninger;

3. retten til at slette personoplysninger;

4. retten til at modsætte sig behandling af personoplysninger;

5. retten til dataportabilitet;

6. retten til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger skriftligt eller via e-mail sendt til: info.cottonkids@gmail.com;

7. retten til at indgive klage til tilsynsmyndigheden i tilfælde af mistanke om brud på forordningen.

Sikkerhed af personoplysninger

1. Cotton Kids erklærer at tage alle tekniske og organisatoriske forholdsregler, der er nødvendige for beskyttelse af personoplysninger;

2. Cotton Kids har taget tekniske forholdsregler for at sikre datalagringsrum, især at sikre adgang til computeren med en adgangskode, ved hjælp af antivirussoftware og regelmæssig vedligeholdelse af computere.

Endelige bestemmelser

1. Ved at oprette en elektronisk ordre på hjemmesiden Cotton Kids, bekræfter Kunden at være blevet informeret om alle vilkårene for beskyttelse af personoplysninger og accepterer dem fuldt ud;

2. Kunden accepterer disse regler ved at markere afkrydsningsfeltet i bestillingsformularen;

3. Cotton Kids kan til enhver tid opdatere disse regler. Ny, opdateret version skal offentliggøres på hjemmesiden.

Disse regler træder i kraft den 01/11/2010